Chuyên mục: Thông báo

Nghiep Vu Bao Mau

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu khoá 07 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-NSG ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đăng Bách[đọc tiếp...]

Chieu Sinh Lop Tham My

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn Thẩm mỹ – năm 2023

THÔNG BÁO về việc chiêu sinh các lớp ngắn hạn Thấm mỹ – Năm 2023[đọc tiếp...]

Nghiep Vu Bao Mau

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu khóa 1 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh lớp bồi dưõng nghiệp vụ Bảo mẫu khoá 01[đọc tiếp...]

Thongbao

Thông báo mức học phí Trung cấp, Cao đẳng ngành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

THÔNG BÁO Các khoản thu bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng chính qui khóa[đọc tiếp...]

Thong Bao

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp ngành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

THÔNG BÁO về việc tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm học 2021 – 2022;[đọc tiếp...]

Chieu Sinh Lop Tham My

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn Thẩm mỹ

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn Thẩm mỹ I. Đối tượng: tất cả học[đọc tiếp...]