THÔNG BÁO
Các khoản thu bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng chính qui khóa 21
Ngành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ – Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022

Căn cứ Thông báo ngày 17/06/2021 về mức thu học phí bậc đào tạo trĩnh độ trung cấp chính quỉ năm học 2021 – 2022 (Đối tượng học sinh khóa 21);
Căn cứ Thông báo ngày 08/06/2021 về các khoản thu khác năm học 2021 – 2022.
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo các khoản thu bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng chính qui khóa 21, ngành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, học kỳ 1, năm học 2021 -2022.
– Mức thu cụ thể theo Bảng tổng hợp đính kèm.
– Học sinh đóng các khoản trên khi làm thủ tục nhập học với 2 hình thức đóng như sau:
+ Nếu học sinh, sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường: học sinh đóng trực tiếp cho nhân viên thu phí của nhà trường.
+ Nếu học sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến: học sinh đóng vào tài khoản ngân hàng của nhà trường:
Số tài khoản: 31710000757757, tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Chánh
Chủ tài khoản: Trường Cao đăng Bách khoa Nam Sài Gòn
Nội dung nộp tiền như sau: Mã hồ sơ (mã số SV)…/Tên học sinh…/Ngành học…/Học phí học kỳ 1/Năm 2021-2022
Trên đây là thông báo các khoản thu bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng chính qui, khóa 21, ngành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Thân Thị Thục Đoan – Phòng Kế hoạch – Tài chính; số điện thoại: 028.22135132; Email: thanthucdoan@namsaigomedu.vn; Zalo: 0973535200 (Cô Thảo), Zalo: 0908810867 (Cô Đoan)./

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
var zaloWidgetInterval;var tawkToInterval;var tawkToHideInterval;var skypeWidgetInterval;var lcpWidgetInterval;var closePopupTimeout;var lzWidgetInterval;var paldeskInterval;var arcuOptions;var hideCustomerChatInterval;var _arCuTimeOut=null;var arCuPromptClosed=false;var _arCuWelcomeTimeOut=null;var arCuMenuOpenedOnce=false;var arCuMessages=["Hello!","B\u1ea1n c\u00f3 c\u00e2u h\u1ecfi?","Vui l\u00f2ng ch\u1ecdn n\u00fat
\nh\u1ed7 tr\u1ee3 c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i!"];var arCuLoop=false;;var arCuCloseLastMessage=false;var arCuDelayFirst=2000;var arCuTypingTime=2000;var arCuMessageTime=4000;var arCuClosedCookie=0;var arcItems=[];var Tawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=new Date();window.addEventListener('load',function(){jQuery('#arcontactus').remove();var $arcuWidget=jQuery('
',{id:'arcontactus'});jQuery('body').append($arcuWidget);arCuClosedCookie=arCuGetCookie('arcu-closed');jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init',function(){jQuery('#arcontactus').addClass('arcuAnimated').addClass('flipInY');setTimeout(function(){jQuery('#arcontactus').removeClass('flipInY');},1000);if(jQuery.mask&&jQuery.mask.definitions){jQuery.mask.definitions['#']="[0-9]";} jQuery('#arcu-form-callback form').append(arCUVars._wpnonce);var $gToken=jQuery('',{type:'hidden',name:'gtoken',class:'ar-g-token'});jQuery('#arcu-form-callback form').append($gToken);jQuery('#arcu-form-email form').append(arCUVars._wpnonce);var $gToken=jQuery('',{type:'hidden',name:'gtoken',class:'ar-g-token'});jQuery('#arcu-form-email form').append($gToken);jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.successSendFormData',function(event,data){});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.successSendFormData',function(event,data){});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.errorSendFormData',function(event,data){if(data.data&&data.data.message){alert(data.data.message);}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hideFrom',function(){clearTimeout(closePopupTimeout);});if(arCuClosedCookie){return false;} arCuShowMessages();});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.closeMenu',function(){arCuCreateCookie('arcumenu-closed',1,1);});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;jQuery('#arcontactus').contactUs('hidePrompt');}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.showFrom',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;jQuery('#arcontactus').contactUs('hidePrompt');}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.showForm',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;jQuery('#arcontactus').contactUs('hidePrompt');}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(arCuClosedCookie!="1"){arCuClosedCookie="1";arCuPromptClosed=true;arCuCreateCookie('arcu-closed',1,0);}});var arcItem={};arcItem.id='msg-item-11';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();jQuery('#arcontactus').contactUs('closeMenu');if(typeof Tawk_API=='undefined'){console.error('Tawk.to integration is disabled in module configuration');return false;} jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');clearInterval(tawkToHideInterval);Tawk_API.showWidget();Tawk_API.maximize();tawkToInterval=setInterval(function(){checkTawkIsOpened();},100);} arcItem.class='msg-item-comment-alt-lines-solid';arcItem.title="Chat online";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-1';arcItem.class='msg-item-facebook-messenger';arcItem.title="Messenger Facebook";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://m.me/cssdndt.namsaigon';arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-10';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();jQuery('#arcontactus').contactUs('closeMenu');if(typeof ZaloSocialSDK=='undefined'){console.error('Zalo integration is disabled in module configuration');return false;} jQuery('#ar-zalo-chat-widget').addClass('active');ZaloSocialSDK.openChatWidget();zaloWidgetInterval=setInterval(function(){checkZaloIsOpened();},100);jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');} arcItem.class='msg-item-zalo';arcItem.title="Zalo Messenger";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-6';arcItem.class='msg-item-envelope';arcItem.title="Gửi Email cho chúng tôi";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='mailto:info@nsg.edu.vn';arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-9';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();jQuery('#arcontactus').contactUs('closeMenu');jQuery('#arcontactus').contactUs('showForm','callback');return false;} arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Đăng ký gọi lại";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href=null;arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);arcuOptions={wordpressPluginVersion:'2.0.4',buttonIcon:'',layout:'default',drag:false,mode:'regular',buttonIconUrl:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/img/msg.svg',showMenuHeader:false,menuHeaderText:"How would you like to contact us?",menuSubheaderText:"",showHeaderCloseBtn:false,headerCloseBtnBgColor:'#008749',headerCloseBtnColor:'#FFFFFF',itemsIconType:'rounded',align:'right',reCaptcha:true,reCaptchaKey:'6Ldto78aAAAAAGVH6q2YLYxT9J4LW8s-2TSpCqFO',countdown:0,theme:'#008749',buttonText:"Hỗ trợ",buttonSize:'large',buttonIconSize:24,menuSize:'small',phonePlaceholder:'',callbackSubmitText:'',errorMessage:'',callProcessText:'',callSuccessText:'',callbackFormText:'',iconsAnimationSpeed:600,iconsAnimationPause:2000,items:arcItems,ajaxUrl:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php',promptPosition:'top',popupAnimation:'fadeindown',style:'',itemsAnimation:'downtoup',forms:{callback:{header:{content:'Để lại số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất!',layout:'text',},icon:'',success:'Đã gửi yêu cầu gọi lại! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm.',error:'Lỗi khi gửi yêu cầu gọi lại! Vui lòng thử lại!',action:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:'submit',label:'Gửi thông tin',type:'submit',},],fields:{formId:{name:'formId',value:'callback',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_callback',type:'hidden'},name:{name:'name',enabled:true,required:false,type:'text',label:'Họ tên',placeholder:'Nhập họ tên',values:[],value:"",},phone:{name:'phone',enabled:true,required:true,type:'tel',label:'Số điện thoại',placeholder:'Nhập số điện thoại của bạn',values:[],value:"",},gdpr:{name:'gdpr',enabled:true,required:true,type:'checkbox',label:'Đồng ý với quy định GDPR',placeholder:'',values:[],value:"1",},}},email:{header:{content:'Viết một email cho chúng tôi!',layout:'text',},icon:'',success:'Đã gửi email! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm.',error:'Lỗi khi gửi email! Vui lòng thử lại!',action:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:'submit',label:'Gửi thông tin',type:'submit',},],fields:{formId:{name:'formId',value:'email',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_email',type:'hidden'},name:{name:'name',enabled:true,required:true,type:'text',label:'Họ tên',placeholder:'Nhập họ tên của bạn',values:[],value:"",},email:{name:'email',enabled:true,required:true,type:'email',label:'Địa chỉ Email',placeholder:'Nhập địa chỉ email của bạn',values:[],value:"",},message:{name:'message',enabled:true,required:true,type:'textarea',label:'Nội dung tin nhắn',placeholder:'Vui lòng gửi nội dung của bạn vào đây',values:[],value:"",},gdpr:{name:'gdpr',enabled:true,required:true,type:'checkbox',label:'Đồng ý với quy định GDPR',placeholder:'',values:[],value:"1",},}},}};jQuery('#arcontactus').contactUs(arcuOptions);Tawk_API.onLoad=function(){if(!Tawk_API.isChatOngoing()){Tawk_API.hideWidget();}else{jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');clearInterval(tawkToHideInterval);tawkToInterval=setInterval(function(){checkTawkIsOpened();},100);}};Tawk_API.onChatMinimized=function(){Tawk_API.hideWidget();setTimeout(function(){Tawk_API.hideWidget();},100);jQuery('#arcontactus').contactUs('show');};Tawk_API.onChatEnded=function(){Tawk_API.hideWidget();setTimeout(function(){Tawk_API.hideWidget();},100);jQuery('#arcontactus').contactUs('show');};Tawk_API.onChatStarted=function(){jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');clearInterval(tawkToHideInterval);Tawk_API.showWidget();Tawk_API.maximize();tawkToInterval=setInterval(function(){checkTawkIsOpened();},100);};(function(){var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];s1.async=true;s1.src='https://embed.tawk.to/608b6e2262662a09efc38443/SPMN';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();});function checkZaloIsOpened(){if(jQuery('#ar-zalo-chat-widget>div').height()<100){jQuery('#ar-zalo-chat-widget').removeClass('active');jQuery('#arcontactus').contactUs('show');clearInterval(zaloWidgetInterval);}} function checkTawkIsOpened(){if(Tawk_API.isChatMinimized()){Tawk_API.hideWidget();jQuery('#arcontactus').contactUs('show');clearInterval(tawkToInterval);}} function tawkToHide(){tawkToHideInterval=setInterval(function(){if(typeof Tawk_API.hideWidget!='undefined'){Tawk_API.hideWidget();}},100);} tawkToHide()