Tag Archives: bảo mẫu

Nghiep Vu Bao Mau

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu khoá 07 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-NSG ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đăng Bách[đọc tiếp...]

Nghiep Vu Bao Mau

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu khóa 1 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh lớp bồi dưõng nghiệp vụ Bảo mẫu khoá 01[đọc tiếp...]