Nhằm hướng dẫn cho SINH VIÊN những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công khi tham gia các đợt tuyển dụng tại cơ sở mầm non và hướng dẫn cho học sinh tốt nghiệp thủ tục đăng ký liên thông đại học ngành Giáo dục mầm non, đồng thời cung cấp nhu cầu tuyển dụng của ngành nghề mầm non trong thời gian tới.
Hôm nay, Vào lúc 8 giờ ngày 29/5/2019 Trường Cao Đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn long trọng tổ chức Kỹ năng tìm việc cho hơn 400 học sinh SPMN khóa 6. Đến dự Chương trình kỹ năng tìm việc hôm nay Ông Huỳnh Hiếu Trí Đại diện Phòng GD Quận 8, Cô hà Thanh Tuyển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường  và Ban giám hiệu, Thầy cô của 10 đơn vị Đào tạo Mầm non trên địa bàn Thành Phố cùng đồng hành với Nhà Trường:
+ Trường Mầm Non Bình Minh
+ Trường Mầm Non Bé Thông Minh
+ Trường Mầm Non Việt Mỹ – Úc AVS
+ Trường Mầm Non Cầu Vòng
+ Trường Mầm Non Cát Tiên
+ Trường Mầm Non Đồ Rê Mí
+ Trường Mầm Non Hoa Thủy
+ Trường Mầm Non Ngôi Sao
+ Trường Mầm Non Nắng Mai
+ Trường Mầm Non Gia đình Hạnh phúc (Hệ thống giáo dục Sài Gòn Trẻ)
Đại diện Nhà trường, Phòng GD Quận 8, đơn vị Đào tạo Mầm non đã báo cáo chuyên đề nhằm cung cấp cho học sinh các chế độ hiện hành của GV mầm non, hướng dẫn thủ tục đăng ký thi viên chức, hướng dẫn quy trình giới thiệu việc làm cho học sinh, triển khai cho học sinh quy trình phản hồi thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp,hướng dẫn các chế độ chính sách của giáo viên tại trường mầm non tư thục, hướng dẫn học sinh làm thủ tục liên thông đại học. Nội dung chia sẻ được đông đảo sinh viên quan tâm và trao đổi.
5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
var zaloWidgetInterval;var tawkToInterval;var tawkToHideInterval;var skypeWidgetInterval;var lcpWidgetInterval;var closePopupTimeout;var lzWidgetInterval;var paldeskInterval;var arcuOptions;var hideCustomerChatInterval;var _arCuTimeOut=null;var arCuPromptClosed=false;var _arCuWelcomeTimeOut=null;var arCuMenuOpenedOnce=false;var arCuMessages=["Hello!","B\u1ea1n c\u00f3 c\u00e2u h\u1ecfi?","Vui l\u00f2ng ch\u1ecdn n\u00fat
\nh\u1ed7 tr\u1ee3 c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i!"];var arCuLoop=false;;var arCuCloseLastMessage=false;var arCuDelayFirst=2000;var arCuTypingTime=2000;var arCuMessageTime=4000;var arCuClosedCookie=0;var arcItems=[];var Tawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=new Date();window.addEventListener('load',function(){jQuery('#arcontactus').remove();var $arcuWidget=jQuery('
',{id:'arcontactus'});jQuery('body').append($arcuWidget);arCuClosedCookie=arCuGetCookie('arcu-closed');jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init',function(){jQuery('#arcontactus').addClass('arcuAnimated').addClass('flipInY');setTimeout(function(){jQuery('#arcontactus').removeClass('flipInY');},1000);if(jQuery.mask&&jQuery.mask.definitions){jQuery.mask.definitions['#']="[0-9]";} jQuery('#arcu-form-callback form').append(arCUVars._wpnonce);var $gToken=jQuery('',{type:'hidden',name:'gtoken',class:'ar-g-token'});jQuery('#arcu-form-callback form').append($gToken);jQuery('#arcu-form-email form').append(arCUVars._wpnonce);var $gToken=jQuery('',{type:'hidden',name:'gtoken',class:'ar-g-token'});jQuery('#arcu-form-email form').append($gToken);jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.successSendFormData',function(event,data){});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.successSendFormData',function(event,data){});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.errorSendFormData',function(event,data){if(data.data&&data.data.message){alert(data.data.message);}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hideFrom',function(){clearTimeout(closePopupTimeout);});if(arCuClosedCookie){return false;} arCuShowMessages();});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.closeMenu',function(){arCuCreateCookie('arcumenu-closed',1,1);});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;jQuery('#arcontactus').contactUs('hidePrompt');}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.showFrom',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;jQuery('#arcontactus').contactUs('hidePrompt');}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.showForm',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;jQuery('#arcontactus').contactUs('hidePrompt');}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(arCuClosedCookie!="1"){arCuClosedCookie="1";arCuPromptClosed=true;arCuCreateCookie('arcu-closed',1,0);}});var arcItem={};arcItem.id='msg-item-11';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();jQuery('#arcontactus').contactUs('closeMenu');if(typeof Tawk_API=='undefined'){console.error('Tawk.to integration is disabled in module configuration');return false;} jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');clearInterval(tawkToHideInterval);Tawk_API.showWidget();Tawk_API.maximize();tawkToInterval=setInterval(function(){checkTawkIsOpened();},100);} arcItem.class='msg-item-comment-alt-lines-solid';arcItem.title="Chat online";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-1';arcItem.class='msg-item-facebook-messenger';arcItem.title="Messenger Facebook";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://m.me/cssdndt.namsaigon';arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-10';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();jQuery('#arcontactus').contactUs('closeMenu');if(typeof ZaloSocialSDK=='undefined'){console.error('Zalo integration is disabled in module configuration');return false;} jQuery('#ar-zalo-chat-widget').addClass('active');ZaloSocialSDK.openChatWidget();zaloWidgetInterval=setInterval(function(){checkZaloIsOpened();},100);jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');} arcItem.class='msg-item-zalo';arcItem.title="Zalo Messenger";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-6';arcItem.class='msg-item-envelope';arcItem.title="Gửi Email cho chúng tôi";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='mailto:info@nsg.edu.vn';arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-9';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();jQuery('#arcontactus').contactUs('closeMenu');jQuery('#arcontactus').contactUs('showForm','callback');return false;} arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Đăng ký gọi lại";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href=null;arcItem.color='#007912';arcItems.push(arcItem);arcuOptions={wordpressPluginVersion:'2.0.4',buttonIcon:'',layout:'default',drag:false,mode:'regular',buttonIconUrl:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/img/msg.svg',showMenuHeader:false,menuHeaderText:"How would you like to contact us?",menuSubheaderText:"",showHeaderCloseBtn:false,headerCloseBtnBgColor:'#008749',headerCloseBtnColor:'#FFFFFF',itemsIconType:'rounded',align:'right',reCaptcha:true,reCaptchaKey:'6Ldto78aAAAAAGVH6q2YLYxT9J4LW8s-2TSpCqFO',countdown:0,theme:'#008749',buttonText:"Hỗ trợ",buttonSize:'large',buttonIconSize:24,menuSize:'small',phonePlaceholder:'',callbackSubmitText:'',errorMessage:'',callProcessText:'',callSuccessText:'',callbackFormText:'',iconsAnimationSpeed:600,iconsAnimationPause:2000,items:arcItems,ajaxUrl:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php',promptPosition:'top',popupAnimation:'fadeindown',style:'',itemsAnimation:'downtoup',forms:{callback:{header:{content:'Để lại số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất!',layout:'text',},icon:'',success:'Đã gửi yêu cầu gọi lại! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm.',error:'Lỗi khi gửi yêu cầu gọi lại! Vui lòng thử lại!',action:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:'submit',label:'Gửi thông tin',type:'submit',},],fields:{formId:{name:'formId',value:'callback',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_callback',type:'hidden'},name:{name:'name',enabled:true,required:false,type:'text',label:'Họ tên',placeholder:'Nhập họ tên',values:[],value:"",},phone:{name:'phone',enabled:true,required:true,type:'tel',label:'Số điện thoại',placeholder:'Nhập số điện thoại của bạn',values:[],value:"",},gdpr:{name:'gdpr',enabled:true,required:true,type:'checkbox',label:'Đồng ý với quy định GDPR',placeholder:'',values:[],value:"1",},}},email:{header:{content:'Viết một email cho chúng tôi!',layout:'text',},icon:'',success:'Đã gửi email! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm.',error:'Lỗi khi gửi email! Vui lòng thử lại!',action:'https://cssdndt.namsaigon.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:'submit',label:'Gửi thông tin',type:'submit',},],fields:{formId:{name:'formId',value:'email',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_email',type:'hidden'},name:{name:'name',enabled:true,required:true,type:'text',label:'Họ tên',placeholder:'Nhập họ tên của bạn',values:[],value:"",},email:{name:'email',enabled:true,required:true,type:'email',label:'Địa chỉ Email',placeholder:'Nhập địa chỉ email của bạn',values:[],value:"",},message:{name:'message',enabled:true,required:true,type:'textarea',label:'Nội dung tin nhắn',placeholder:'Vui lòng gửi nội dung của bạn vào đây',values:[],value:"",},gdpr:{name:'gdpr',enabled:true,required:true,type:'checkbox',label:'Đồng ý với quy định GDPR',placeholder:'',values:[],value:"1",},}},}};jQuery('#arcontactus').contactUs(arcuOptions);Tawk_API.onLoad=function(){if(!Tawk_API.isChatOngoing()){Tawk_API.hideWidget();}else{jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');clearInterval(tawkToHideInterval);tawkToInterval=setInterval(function(){checkTawkIsOpened();},100);}};Tawk_API.onChatMinimized=function(){Tawk_API.hideWidget();setTimeout(function(){Tawk_API.hideWidget();},100);jQuery('#arcontactus').contactUs('show');};Tawk_API.onChatEnded=function(){Tawk_API.hideWidget();setTimeout(function(){Tawk_API.hideWidget();},100);jQuery('#arcontactus').contactUs('show');};Tawk_API.onChatStarted=function(){jQuery('#arcontactus').contactUs('hide');clearInterval(tawkToHideInterval);Tawk_API.showWidget();Tawk_API.maximize();tawkToInterval=setInterval(function(){checkTawkIsOpened();},100);};(function(){var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];s1.async=true;s1.src='https://embed.tawk.to/608b6e2262662a09efc38443/SPMN';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();});function checkZaloIsOpened(){if(jQuery('#ar-zalo-chat-widget>div').height()<100){jQuery('#ar-zalo-chat-widget').removeClass('active');jQuery('#arcontactus').contactUs('show');clearInterval(zaloWidgetInterval);}} function checkTawkIsOpened(){if(Tawk_API.isChatMinimized()){Tawk_API.hideWidget();jQuery('#arcontactus').contactUs('show');clearInterval(tawkToInterval);}} function tawkToHide(){tawkToHideInterval=setInterval(function(){if(typeof Tawk_API.hideWidget!='undefined'){Tawk_API.hideWidget();}},100);} tawkToHide()